ONLINE PRIJAVA ZA UPIS

Popunjavanje ove prijave vas ne obavezuje na studiranje i ni na koji način se ne naplaćuje.
Naše prijemno odeljenje će razmotriti vašu aplikaciju i kontaktirati vas ubrzo po slanju ove forme.
Polja označena sa (*) su obavezna za popunjavanje.

Ime:*
Prezime:*
Email adresa:*
Godina rođenja:*
Grad:*
Država/Provincija:
Željeni program:*  Računovodstvo i revizija
 Porezi i carine
 Bankarstvo, osiguranje i berze
                           

Informacije o vama se prikupljaju samo ukoliko ih dobrovoljno pošaljete.
Lične informacije se koriste samo u sklopu vaše prijave. Mi poštujemo vašu privatnost.