ONLINE FORMA ZA PRIJAVU ISPITA
Bankarstvo, osiguranje i berze

Polja označena sa (*) su obavezna za popunjavanje.

Ime:*
Prezime:*
Broj indeksa:*
Email adresa:*
Želim da prijavim ispit iz:*
Prva godina
1.   Osnovi ekonomije
2.   Ekonomika preduzeća
3.   Osnovi informatike
4.   Matematika za ekonomiste
5.   Osnovi računovodstva
6.   Osnovi prava
7.   Statistika
8.   Engleski jezik 1
Druga godina
1.   Monetarna ekonomija
2.   Javne finansije
3.   Poslovna informatika
4.   Engleski jezik 2
5.   Berze i finansijska tržišta
6.   Upravljanje finansijskim rizikom
7a.   Međunarodna ekonomija
7b.   Ekonomska politika
8a.   Menadžment
8b.   Upravljanje projektima
Treća godina
1.   Bankarstvo
2.   Osiguranje
3.   Poslovni engleski jezik
4a.   Preduzetništvo
4b.   Marketing
5.   Teorija investiranja
6.   Berzansko pravo
7a.   Analiza hartija od vrednosti
7b.   Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju
8a.   Revizija u osiguranju
8b.   Portfolio menadžment
                           

Informacije o vama se prikupljaju samo ukoliko ih dobrovoljno pošaljete.
Lične informacije se koriste samo u sklopu vaše prijave. Mi poštujemo vašu privatnost.