ONLINE FORMA ZA PRIJAVU ISPITA
Porezi i carine

Polja označena sa (*) su obavezna za popunjavanje.

Ime:*
Prezime:*
Broj indeksa:*
Email adresa:*
Želim da prijavim ispit iz:*
Prva godina
1.   Osnovi ekonomije
2.   Ekonomika preduzeća
3.   Osnovi informatike
4.   Matematika za ekonomiste
5.   Osnovi računovodstva
6.   Osnovi prava
7.   Statistika
8.   Engleski jezik 1
Druga godina
1.   Poreski postupak
2.   Javne finansije
3.   Poslovna informatika
4.   Engleski jezik 2
5.   Upravno pravo
6.   Carinsko poslovanje
7a.   Međunarodna ekonomija
7b.   Ekonomska politika
8a.   Menadžment
8b.   Upravljanje projektima
Treća godina
1.   Poresko knjigovodstvo i bilans
2.   Spoljnotrgovinsko poslovanje
3.   Poslovni engleski jezik
4a.   Preduzetništvo
4b.   Marketing
5.   Privredno kazneno pravo
6.   Komercijalno poznavanje robe
7a.   Menadžment javne uprave
7b.   Budžetsko računovodstvo
8a.   Međunardoni transport i špedicija
8b.   Ekonomika javnog sektora
                           

Informacije o vama se prikupljaju samo ukoliko ih dobrovoljno pošaljete.
Lične informacije se koriste samo u sklopu vaše prijave. Mi poštujemo vašu privatnost.