ONLINE FORMA ZA PRIJAVU ISPITA
Računovodstvo i revizija

Polja označena sa (*) su obavezna za popunjavanje.

Ime:*
Prezime:*
Broj indeksa:*
Email adresa:*
Želim da prijavim ispit iz:*
Prva godina
1.   Osnovi ekonomije
2.   Ekonomika preduzeća
3.   Osnovi informatike
4.   Matematika za ekonomiste
5.   Osnovi računovodstva
6.   Osnovi prava
7.   Statistika
8.   Engleski jezik 1
Druga godina
1.   Finansijsko računovodstvo
2.   Javne finansije
3.   Poslovna informatika
4.   Engleski jezik 2
5.   Poslovno pravo
6.   Revizija
7a.   Međunarodna ekonomija
7b.   Ekonomska politika
8a.   Menadžment
8b.   Upravljanje projektima
Treća godina
1.   Upravljačko računovodstvo
2.   Analiza finansijskih izveštaja
3.   Poslovni engleski jezik
4a.   Preduzetništvo
4b.   Marketing
5.   Finansijski menadžment
6.   Poslovno planiranje
7a.   Specijalni bilansi
7b.   Procena vrednosti preduzeća
8a.   Međunarodno poslovno finansiranje
8b.   Specijalna računovodstva
                           

Informacije o vama se prikupljaju samo ukoliko ih dobrovoljno pošaljete.
Lične informacije se koriste samo u sklopu vaše prijave. Mi poštujemo vašu privatnost.