Ciljevi i struktura programa

R&B College International ima za cilj visok kvalitet procesa studija i kvalitet diplomaca u skladu sa principima poznatih evropskih i svetski univerziteta i visokih škola. Saradnja Koledža sa udruženjima, agencijama, preduzećima i institucijama iz zemlje i inostranstva omogućava stvaranje uslova za razvoj istraživačkog, obrazovnog i konsultantskog rada studenata, što doprinosi njihovoj ukupnoj stručnoj afirmaciji. Širi ciljevi Koledža proizilaze iz njegove vizije i misije i mogu se sublimirati u zadovoljavanju širih društvenih potreba Srbije i zemalja u regionu.

Usklađenim nastavnim planom i programom R&B College International sa planovima i programima škola iz EU i drugih zemalja, studenti dobijaju mogućnost provere svojih znanja u inostranstvu.

R&B College ima tri studijska programa kreirana tako da zadovolje potrebe savremenog biznisa:

 

1. Računovodstvo i revizija

Ovaj program usklađen je sa sledećim inostranim progamima:

 

2. Porezi i carine

Ovaj program usklađen je sa sledećim inostranim progamima:

 

3. Bankarstvo, osiguranje i berze

Ovaj program usklađen je sa sledećim inostranim progamima: