Porezi i carine


Struktura studijskog programa

Svrha studijskog programa Porezi i carine je obrazovanje i osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja iz oblasti teorijskih i praktičnih aspekata funkcionisanja carine, carinskog sistema, carinske politike, poreskog sistema i poreske politike, te naplate javnih prihoda. Svrha studijskog programa je usklađena sa savremenim obrazovnim konceptima Evrope koji ističu kompetenciju kao opštu sposobnost i potrebu da studenti steknu što šire obrazovanje. Predloženi studijski program studentima nudi mogućnost da u određenoj meri, birajući izborne predmete, samostalno kreiraju svoje studije. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje uz komunikacijske sposobnosti i osposobljenosti za timski rad pružaju neophodna teorijska znanja i praktičnu osposobljenost za savesno i stručno vođenje poslova u oblasti ekonomije, primerene potrebama carina i poreskih uprava

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa je da budući ekonomisti steknu dovoljno opšteg i stručnog znanja kako bi uspešno i samostalno obavljali specijalizovane poslove. Zbog svoje atraktivnosti "Porezi i carine" je studijski program koji privlači veliki broj svršenih srednjoškolaca.

Cilj izvođenja studijskog programa je da se nakon savladavanja programa steknu neophodna teorijska i praktična znanja za stručno vođenje poslova u oblasti carina i poreskog sistema. S obzirom da je ovaj studijski program baziran na spoju teorijskih i stručno-aplikativnih znanja njegov osnovni cilj jeste da studente pripremi i osposobi za samostalno obavljanje specijalizovanih poslova.Na ovom studijskom programu studenti će se osposobljavati za obavljanje poslova iz domena carinskog i poreskog sistema. Jedan od ciljeva studijskog programa je da studente osposobi za praćenje i primenu novih trendova i inovacija u ovoj oblasti kroz mogućnost daljeg stručnog obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Osnovne studije - POREZI I CARINE
Naziv predmeta Semestar Status
PRVA GODINA
1 Osnovi ekonomije 1 Ob.
2 Ekonomika preduzeća 1 Ob.
3 Osnovi informatike 1 Ob.
4 Matematika za ekonomiste 1 Ob.
5 Osnovi računovodstva 2 Ob.
6 Osnovi prava 2 Ob.
7 Statistika 2 Ob.
8 Engleski jezik 1 2 Ob.
DRUGA GODINA
1 Poreski postupak 3 Ob.
2 Javne finansije 3 Ob.
3 Poslovna informatika 3 Ob.
4 Engleski jezik 2 3 Ob.
5 Upravno pravo 4 Ob.
6 Carinsko poslovanje 4 Ob.
7 Izborni blok 1 4 Izb.
8 Izborni blok 2 4 Izb.
9 Stručna praksa 1 3
TREĆA GODINA
1 Poresko knjigovodstvo i bilans 5 Ob.
2 Spoljnotrgovinsko poslovanje 5 Ob.
3 Poslovni engleski jezik 5 Ob.
4 Izborni blok 3 5 Izb.
5 Privredno kazneno pravo 6 Ob.
6 Komercijalno poznavanje robe 6 Ob.
7 Izborni blok 4 6 Izb.
8 Izborni blok 5 6 Izb.
9 Stručna praksa 2 5
IZBORNI PREDMETI
IB-1 Međunarodna ekonomija
IB-1 Ekonomska politika
IB-2 Menadžment
IB-2 Upravljanje projektima
IB-3 Preduzetništvo
IB-3 Marketing
IB-4 Menadžment javne uprave
IB-4 Budžetsko računovodstvo
IB-5 Međunardoni transport i špedicija
IB-5 Ekonomika javnog sektora