Računovodstvo i revizija


Struktura studijskog programa

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti.

Po završetku ovog studijskog programa student bi ovladao savremenim veštinama upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, kompjuterskih veština, kreativnog individualnog i timskog rada, veština usmene i pismene komunikacije, poslovnog pregovaranja, primene znanja u praksi, sposobnosti organizovanja, koordinacije.

Lice koje završi ovaj studijski program biće osposobljeno da obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga, revizije finansijskih izveštaja, interne kontrole, analize ekonomskog stanja preduzeća, kontrole finansijskih transakcija, rukovođenje službom računovodstva u profitnim i neprofitnim organizacijama, preduzećima, državnim, međunarodnim i nevladinim organizacijama.

Cilj studijskog programa

Cilj ovog studijskog programa je da budući ekonomisti steknu dovoljno opšteg i stručnog znanja kako bi uspešnije i samostalno obavljali specijalizovane poslove u preduzećima, kako u domaćim tako i međunarodnim razmerama. Na ovom studijskom programu studenti će se osposobljavati za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, interne kontrole u preduzećima, sistematsko prikupljanje, razvoj i analize finansijskog stanja jedne organizacije, analize ekonomskog stanja preduzeća, planiranja i kontrole finansijskih operacija i transakcija. Jedan od ciljeva studijskog programa je da studente osposobi za praćenje i primenu novih trendova i inovacija u ovoj oblasti kroz mogućnost daljeg stručnog usavršavanja, odnosno daljeg obrazovanja studenata na višim nivoima visokog obrazovanja. Pokretanje inicijative i druge osobine koje podrazumevaju timski rad su takođe svrha kojoj se teži u osposobljavanju budućih ekonomista.

Osnovne studije - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Naziv predmeta Semestar Status
PRVA GODINA
1 Osnovi ekonomije 1 Ob.
2 Ekonomika preduzeća 1 Ob.
3 Osnovi informatike 1 Ob.
4 Matematika za ekonomiste 1 Ob.
5 Osnovi računovodstva 2 Ob.
6 Osnovi prava 2 Ob.
7 Statistika 2 Ob.
8 Engleski jezik 1 2 Ob.
DRUGA GODINA
1 Finansijsko računovodstvo 3 Ob.
2 Javne finansije 3 Ob.
3 Poslovna informatika 3 Ob.
4 Engleski jezik 2 3 Ob.
5 Poslovno pravo 4 Ob.
6 Revizija 4 Ob.
7 Izborni blok 1 4 Izb.
8 Izborni blok 2 4 Izb.
9 Stručna praksa 1 3
TREĆA GODINA
1 Upravljačko računovodstvo 5 Ob.
2 Analiza finansijskih izveštaja 5 Ob.
3 Poslovni engleski jezik 5 Ob.
4 Izborni blok 3 5 Izb.
5 Finansijski menadžment 6 Ob.
6 Poslovno planiranje 6 Ob.
7 Izborni blok 4 6 Izb.
8 Izborni blok 5 6 Izb.
9 Stručna praksa 2 5
IZBORNI PREDMETI
IB-1 Međunarodna ekonomija
IB-1 Ekonomska politika
IB-2 Menadžment
IB-2 Upravljanje projektima
IB-3 Preduzetništvo
IB-3 Marketing
IB-4 Specijalni bilansi
IB-4 Procena vrednosti preduzeća
IB-5 Međunarodno poslovno finansiranje
IB-5 Specijalna računovodstva