BESEDA VODSTVA

Kratek uvod začenjamo s citatom z jedilnika iz znane novozelandske restavracije Valerio's:

"Vsega, kar lahko dobite pri nas - ne najdete v jedilniku. Zato se nisem niti trudil. V naši restavraciji boste naleteli na odlično vzdušje in značaj, prijateljsko in duhovito osebje, odštekanega lastnika in pravo hrano."

Strokovna visoka šola za računovodstvo in borzno poslovanje (R&B College) je bila z odobritvijo Ministrstva za višje in visoko izobraževanje Republike Srbije ustanovljena leta 2006, in sicer sprva kot Višja šola. Med ustanovitelji so ugledni profesorji ter srbsko in avstrijsko svetovalno podjetje.

Naše poslanstvo in cilj sta predvsem izobraževanje in oblikovanje strokovnega kadra s področij revizija, računovodstvo ter borzno in finančno poslovanje.
Zato se naš moto in sporočilo študentom glasi: "Bodite med tistimi, ki vedo in znajo!"

Kako se razlikujemo od drugih šol in fakultet?
Predvsem želimo, da študenti po zaključku naše šole znajo strokovno in v praksi opravljati svoje delo na področju s katerega so diplomirali. Zato smo se osredotočili na izobraževanje ekonomistov računovodij, za katere velja, da v zadnjih 4 letih med njimi ni nezaposlenih ter na izobraževanje ekonomistov borznikov, ki lahko delajo v banki, borzni hiši ali samostojno trgujejo na borzi. Izobražujejo jih ljudje, ki so se s tem poslom ukvarjali tudi v tujini, tako v gospodarstvu kot v bankah.

Pred nekaj leti je veliko multinacionalno podjetje kupilo drugo podjetje za 12,9 milijard dolarjev, kar je bilo ocenjeno kot korektna cena tudi glede na njegovo kasnejše poslovanje. Ko so računovodje zaključile s svojim delom, se je izpostavilo, da je realna vrednost premoženja kupljenega podjetja le 1,3 milijarde dolarjev. Kaj je torej še s preostalimi 11,6 milijardami? Odgovor boste vedeli, ko boste zaključili smer Računovodstvo in revizija.

Ko je nekdanji namestnik finančnega ministra iz Japonske vprašal enega najboljših japonskih borznikov (broker/dealer), kateri faktorji vplivajo na njegovo presojo o nakupu in prodaji, je ta odgovoril: "Upoštevam veliko faktorjev, včasih zelo kratkoročne, drugič dolgoročne, pa tudi srednjeročne."
Zelo zainteresiran ob odgovoru o dolgoročnih faktorjih, ga je namestnik ministra vprašal kakšen časovni okvir pod tem razume. Po nekaj sekundnem premisleku je borznik resno in iskreno odgovoril: "Verjetno 10 minut. To danes zahteva stanje na trgu."
Kako in zakaj se zadeve na borzah odvijajo na prav poseben način, se boste naučili na smeri Borzno poslovanje.