AKREDITACIJA

Kaj je akreditacija ?

Akreditacija potrjuje, da visokošolska ustanova in študijski programi izpolnjujejo standarde, ki jih je potrdil Nacionalni svet. Z akreditacijo ima visokošolska ustanova pravico izdajati javne listine, ki so v skladu z Zakonom o visokem izobraževanju.

V postopku akreditacije visokošolske ustanove se preverja, če ustanova izpolnjuje odgovarjajoče pogoje, ki so po Zakonu o visokem izobraževanju predvideni za ustanove, ki opravljajo dejavnost visokošolskega izobraževanja.

Prav tako se v postopku akreditacije študijskih programov preverjajo pogoji za uvedbo teh programov.

Postopek akreditacije se izvaja na zahtevo Ministrstva, ustanovitelja oz. same visokošolske ustanove. V postopku akreditacije Komisija za akreditacijo in preverjanje kvalitete izda potrdilo o akreditaciji visokošolske ustanove oz. študijskega programa.

Visoka šola za računovodstvo in borzno poslovanje (R&B College), kot tudi študijska programa za (1) Računovodstvo in revizijo in (2) Borzno poslovanje, so akreditirani s strani Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije in Komisije za akreditacijo in preverjanje kvalitete (sklep št. 612-00-1187/2006-04).

Accreditation

R&B College International online program je akreditiran s strani International Distance Learning Accrediting Commision (IDLAC No. 841-22/06).

Accreditation