PREPISOVANJE IN GOLJUFANJE NA IZPITIH

Vsak študent mora teste opravljati samostojno, brez pomoči drugih.

Online univerze in college-i se trudijo, da bi zmanjšali goljufanje na izpitih na minimum s tem, da izpite organizirajo po principu kvizov in s testi, ki jih opravljajo na računalniku in so časovno omejeni. To študentom preprečuje iskanje pomoči od drugih in menjavo odgovorov med testom. Kljub temu se vedno najdejo tisti, ki prepisujejo in goljufajo na izpitih.

Če študenta dobijo med prepisovanjem, se na večini šol izpit izniči, če se to ponavlja, pa mora študent zapustiti program študija. Na nekaterih online univerzah se prepisovanje in goljufanje ne smatrata za tako resen prekršek.

Na R&B College International se prakticirajo "izpiti z odprto knjigo", torej lahko študenti med izpitom uporabljajo študijsko literaturo in v njej poiščejo zahtevane odgovore. Tako se potreba po goljufanju eliminira. Večina študentov, ki vpišejo študij na daljavo to storijo zaradi želje po znanju in učenju. Svoj denar vložijo v kvalitetno izobraževanje na področju, ki jih zanima. V tem primeru goljufanje in prepisovanje nimata nikakršnega smisla in koristi. Študenti z željo po učenju ne bodo goljufali, da bi dosegli dobro oceno na izpitu.