UVELJAVLJANJE TOČK NA OSNOVI DELOVNIH IZKUŠENJ

Priznavanje točk/izpitov na osnovi delovnih izkušenj lahko uveljavljate na naslednje načine:

  • s prenosom točk/položenih izpitov z druge visokošolske ustanove,
  • s prenosom pridobljenih točk z dodatnim izobraževanjem v stroki oz. na delovnem mestu,
  • s prenosom točk pridobljenih na osnovi profesionalnih licenc oz. certifikatov,
  • z demonstracijo in preverbo delovnih izkušenj na podlagi testa, ki se izvaja na našem college-u.

R&B College International prizna do 60 točk na osnovi delovnih izkušenj od skupno 105 točk, ki so potrebne za pridobitev diplome na izbrani smeri.

Za kvalifikacijo v postopku za priznanje točk na osnovi predhodnih delovnih izkušenj morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • predhodni študij mora biti ekvivalenten nivoju študija na visokošolski ustanovi,
  • predhodne delovne izkušnje kažejo na ravnotežje med teorijo in prakso,
  • točke na podlagi delovnih izkušenj so pridobljene na področjih, ki so neposredno vezane z izbranim študijskim programom,
  • imate vso dokumentacijo, ki dokazuje vaše predhodne delovne izkušnje.