VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Ima R&B College International akreditacijo?

Da, college (visoka šola) ima dovoljenje za delo in izdajo diplom "Bachelor" od Ministrstva za šolstvo Republike Srbije, pridobljeno na osnovi pozitivne rešitve Komisije za akreditacijo in preverbo kvalitete. Poleg tega je online program akreditiran s strani neodvisne mednarodne komisije za akreditacijo izobraževanja na daljavo (International Distance Learning Accrediting Commision). (Več)

V kolikšnem času lahko zaključim celoten program izobraževanja?

Naši programi so oblikovani tako, da jih je moč zaključiti v povprečno 36 mesecih. Vsak študent pa se lahko opredeli za hitrejši oz. počasnejši način študija – odvisno od ritma, ki mu najbolj odgovarja.

R&B College International nudi pri šolnini finančno pomoč (kreditiranje)?

Trenutno ne, ponujamo vam fleksibilne pogoje plačila pod nazivom "Plačaj po korakih" oz. "Pay as you go". (Več)

Ali college zagotavlja Potrdilo (transkript) o opravljenih izpitih?

Da. Ob diplomi boste v sklopu prejetih dokumentov med drugim prejeli tudi 2 originala Potrdila o opravljenih izpitih. Dodatne kopije Potrdil se lahko naročijo v referatu college-a na vpis@rbcollege.org

Je možen prenos že opravljenih izpitov z druge visokošolske ustanove na R&B College International?

Da, prenos točk in opravljenih izpitov je mogoč v kolikor opravljeni izpiti odgovarjajo študijskemu programu na R&B College International.

Moram izpite opravljati po že določenem vrstnem redu?

Ne, vrstni red ni določen. Študenti lahko izpite opravljajo po vrstnem redu, ki si ga določijo sami.

Kako hitro lahko začnem s študijem?

Komisija za vpis se redno sestaja in ocenjuje prijave za vpis. V kolikor so potrebne dodatne informacije lahko Komisija kontaktira potencialnega študenta. Po sprejemu pozitivne odločitve, Komisija študentu pošlje pismo o preliminarnem sprejemu prijave. Po prejemu pisma lahko izberete eno od opcij in izvršite plačilo šolnine. Študent najpogosteje začne s študijem v roku 24 ur od prejema plačila.

Se število izpitov, ki jih je potrebno opraviti, lahko zmanjša na podlagi delovnih izkušenj?

Da. Določeno število točk oz. izpitov se prizna na osnovi dokazanih delovnih izkušenj z določenega področja. (Več)

Bo v moji diplomi in Potrdilu o opravljenih izpitih pisalo "online", "študij na daljavo" ili podobno?

Ne. Oblika diplome in potrdil je enaka kot v tradicionalnih ustanovah.