EVIDENCE IN JAVNE LISTINE

Matična knjiga študentov se hrani trajno.

R&B College International omogoča verifikacijo pridobljene diplome in stopnje izobraževanja ter potrdila o opravljenih izpitih.

Po nekaterih podatkih okoli 20% vseh delodajalcev od kandidata, ki se poteguje za določeno delovno mesto, zahteva verifikacijo njihovih listin s strani visokošolskega referata o pridobljeni izobrazbi.

Vodstvo R&B College International v primeru zahteve verificiranih listin, le-te pošlje neposredno delodajalcu - preko pošte, elektronske pošte ali faksa.