STANDARDI REZULTATOV ŠTUDENTOV

Rezultati, ki jih študenti pridobijo z izpiti, so povsem primerljivi s tistimi, ki so realizirani v tradicionalnih programih izobraževanja. Študent svoje znanje in akademske dosežke demonstrira s testi in/ali pisnimi deli in projekti.

SISTEM OCENJEVANJA

Na R&B College International se ocenjuje s številčnimi oznakami, uspeh študenta na izpitu pa z ocenami od 5 (neopravljen izpit) do 10 (odlično).