VIZIJA IN POSLANSTVO

R&B College International z uporabo aktualnih znanj in metod iz domače in svetovne prakse ter najsodobnejše računalniške tehnologije izobražuje visokostrokovne kadre s področij revizije, borznega poslovanja in računovodstva.

V Srbiji obstaja več fakultet in višjih šol s področja ekonomije in menedžmenta, vendar se na nobeni od teh institucij ne izobražujejo kadri z osnovnim in že zaokroženim znanjem za posle, ki jih lahko takoj po diplomiranju opravljajo kompetentno in odgovorno.

Sodobni tržni razvoj našega ekonomskega sistena in njegovo vključevanje v regionalne in svetovne integracije zahteva izobraževanje primernega kadra.

Trije osnovni razlogi za osnovanje college-a:

  • visokošolsko izobraževanje kadrov za računovodstvo,
  • visokošolsko izobraževanje kadrov za finančno poslovanje in borzno posredništvo,
  • dokvalifikacija kadrov, ki že delajo na omenjenih področjih in njihova vključitev v sodobno mednarodno izobraževanje.

Vrednote College-a, ki predstavljajo del naše poslovne filozofije:

  • konstantna potreba po razvoju, tudi na podlagi opazovanja in izkušenj drugih,
  • težnja za enakopravnim partnerstvom v svetovni skupnosti,
  • sposobnost ljudi – poslovnežev.

Standardi obnašanja zaposlenih v ustvarjanju izobraževalnega procesa:

  • moralen, etičen in pošten odnos do dela,
  • medsebojno zaupanje, sodelovanje in vljudnost,
  • odgovornost in iskrenost.