ŠOLNINA IN NAČIN PLAČILA - KAJ S TEM PRIDOBITE VI

Za razliko od tradicionalnih visokošolskih ustanov, je znesek šolnine ne glede na izbrano študijsko smer na R&B College International enak. V znesku šolnine je vštet ves študijski material in stroški opravljanja izpitov. Gre za t.i. all inclusive pristop. Ker letnikov in semestrov študija v klasičnem pomenu besede na našem college-u ni, tako tudi ni stroškov vpisa v višji letnik in podobnih administrativnih stroškov.
R&B College International vam omogoča možnost plačevanja šolnine v obrokih oz. korakih brez dodatnih stroškov (način Pay-As-You-Go).

Ob diplomiranju prejmete:

  • 1 original diplomske listine, akreditirane s strani visokošolske institucije,
  • 1 original dodatka k diplomi (transkripta) s seznamom opravljenih izpitov

 

NAČINI PLAČILA ŠOLNINE

Možnost A - Pay-As-You-Go (Plačaj po korakih), skupaj 3.600 EUR

  • pri vpisu plačate znesek 240 EUR,
  • nato za vsak predmet 140 EUR.

Možnost B - Plačilo v 3 obrokih, skupaj 3.300 EUR (10% popust)

  • ob začetku vsakega letnika vplačate 1.100 EUR, skupaj 3.300 EUR.

Študent ob izgubi letnika ne plača ponovno že plačane šolnine za letnik.

Možnost C - Plačilo v enem znesku – 3.000 EUR (20% popust)

  • plačilo šolnine z 20% popustom za celoten program triletnega študija; skupaj 3.000 EUR

Vsota se nanaša na celoten program študija – do pridobitve diplome..

 

DODATNI STROŠKI

Dodatnih stroškov pri šolnini ni, razen ob zahtevi izdaje dodatne kopije diplomske listine in ostalih dodatkov k diplomi, kar za plačilo znaša 100 EUR.

STALNA AKCIJA – "PRIPELJI PRIJATELJA"

Za sodelovanje v tej akciji morate biti študent R&B College International ali R&B College-a.

Zaslužite 100 EUR za vas in 100 EUR za vašega prijatelja

Če povabite prijatelja, ki se vpiše in vplača del šolnine v znesku najmanj 300 EUR, boste vi in vaš prijatelj dobila popust v znesku 100 EUR vsak od skupnega zneska šolnine. To se nanaša na vsakega prijatelja, ki ga povabite v naš izobraževalni program.

Računica je enostavna: če povabite oz. vpišete 5 prijateljev, dobite 500 EUR bonusa zmanjšanja zneska celotne šolnine, vsak od vaših prijateljev pa 100 EUR popusta, ne glede na to kateri način plačevanja izberejo.