ŠTUDIJ NA DALJAVO

(E-learning, Online learning, DLS – Distance learning)


V svetu se je revolucija v visokem izobraževanju začela že okoli leta 1970. Pred tem so bili tradicionalni college-i in univerze edina pot do kvalitetne izobrazbe. Študenti so v povprečju potrebovali 4-5 let za pridobitev naslova Bachelor (diplomant).

Izobraževanje na daljavo je institucionalizirana oblika študija izven standardnih pogojev in prostorov za študij (predavalnice). Osnovano je na tradicionalnih dopisnih šolah, z nastankom in razvojem interneta pa se je preoblikovalo v sodobni online študij, ki je prilagojen tudi zaposlenim.

Programi, ki jih nudi R&B College International omogočajo študentom najboljši način zadovoljitve potrebe po izobraževanju in doseganje ciljev v njihovi karieri.